Uručena nagrada volonteru godine

Volonteru godine, Josipu Jasniću, uručena je volonterska nagrada za volontera godine.

Josip je svojim angažmanom odradio velik broj volonterskih sati, angažirao se u brojnim aktivnostima u lokalnoj zajednici, a najveći doprinos dao je aktivnosti pomoć u učenju.

Čestitamo Josipu, zahvaljujemo mu na doprinosu te se nadamo da će nastaviti sa svojim volonterskim angažmanom i dalje.

39 replies

Trackbacks & Pingbacks

Comments are closed.