IK Zvono partner na projektu VolonterIKS

U okviru EU poziva Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice Udruga Gong kao nositelj u partnerstvu s Udrugom IKS i Inkluzivnom kućom Zvono iz Belišća ujedinile su znanja i vještine te pripremile projekt VolonterIKS2021. Projekt je odobren u studenom 2021 te će trajati 18 mjeseci. Aktivnosti projekta su usmjerene na razvijanje kapaciteta OCDa za sigurno volontiranje i razvoj lokalne zajednice koji je komplementaran snagama civilne zaštite i lokalnim vlastima, stvarajući tako sinergijski učinak na području Sisačko-moslavačke županije (SMŽ).

Naime, veliki potres koji je pogodio SMŽ, Karlovačku i Zagrebačku županiju u prosincu, 2020. godine utjecao je značajno i na djelovanje OCD-a. Nakon potresa pojedine udruge su se odmah aktivno uključile u pomaganju no u tom procesu su shvatile da im nedostaju specifična znanja kako pravilno postupati i angažirati se na siguran način za volontere i širu zajednicu. Dodatno, Udruga IKS je ostala bez ureda, namještaja, arhive kao i njezini članovi te zaposlenici kojima su domovi oštećeni ili su u potpunosti nesigurni za stanovanje. Udruga IKS se nije obeshrabrila, no trenutno je njihov rad znatno otežan jer su postojeći kapaciteti većinom usmjereni na koordinaciju volontera koji su na terenu.

Navedene udruge su već uspješno surađivale te se i kroz ovaj projekt nastoje međusobno podržati i ojačati kapacitete te što djelotvornije odgovoriti na potrebe lokalne zajednice nakon potresa. Dodatno, uz navedene probleme i potrebe jačanja organizacija civilnog društva, tu su i potrebe lokalne zajednice koje traže dodatnu volontersku pomoć uslijed novonastalih događaja. No, uz potreban dobrovoljan angažman volontera šira zajednica nosi i problem nezaposlenosti te sve veći broj iseljavanja mladih (uslijed gospodarske neaktivnosti i potresa) čije se područje malo pomalo pustoši što utječe na društveni i gospodarski razvoj područja projekta. Stoga je namjera projekta VolonterIKS 2021 kroz provedbu svih aktivnosti višestruka: Ojačati kapacitete OCD-a u novim znanjima vještinama i resursima djelovanja u kriznim situacijama i kao odgovor na potrebe lokalne zajednice, aktivno umrežiti širu zajednicu iskusnih OCD-a radi mapiranja i razmjene postojećih znanja, iskustava i vještina, aktivno surađivati s JLS-ovima na području SMŽ i civilnom zaštitom, osvijestiti mlade o važnosti volontiranja, pružiti im znanja i vještine te ih osnažiti i motivirati za volonterske angažmane u svojim lokalnim zajednicama, adresirati problematiku nezaposlenosti i trend iseljavanja mladih u SMŽ te stvoriti podlogu za daljnji rad i razvoj društvenog poduzetništva među mladima SMŽ s ciljem pokretanja ekonomske aktivnosti. 

Naziv projekta: VolonterIKS

Poziv: Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice (UP.04.2.1.11.0337)

Korisnik: Gong

Partneri: Udruga IKS

Inkluzivna kuća Zvono

Trajanje projekta: 02.11.2021 – 02.05.2023

Ukupna vrijednost projekta: 494.656,82 kuna

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Stajališta izražena u ovom članku isključiva su odgovornost Udruge IKS
i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.