Želiš volontirati na Star Film Festu? Prijavi se!

Star Film Fest poziva sve ljubitelje filma i festivala da se prijave za volontiranje na
ovogodišnjem desetom izdanju Star Film Festa.
Ako želiš saznati kako izgleda organizacija i produkcija festivala ili si samo ljubiteljica ili
ljubitelj filmova, od 8. svibnja su otvorene prijave za volontere 10. izdanja Star Film Festa koji
se održava od 31. kolovoza do 2. rujna 2023. godine u Sisku.
Što je sigurno, sigurno je – niti jedno izdanje Star Film Festa do sada ne bi bilo toliko uspješno
da nije bilo volonterskih snaga, zato ove godine SFF nudi mogućnost volontiranja u raznim
sektorima i na raznim pozicijama. Sektori u kojima se može volontirati su: ured za goste,
sekcija pripreme festivala, media sektor (ured za odnose s javnošću), info pult, tehnička
podrška i volontiranje u foto & video sekciji.
Prijave za volontere su otvorene do 1. kolovoza 2023. godine, a za prijavu je jedino potrebno
ispuniti online prijavnicu.
O rezultatima prijava biti ćete obaviješteni putem maila, a sva pitanja možete uputit na
info@sfilmfest.com. Ekipa Star Film Festa jedva čeka da nam se pridružite!
(ENG)
OPEN APPLICATIONS FOR VOLUNTEERING
Star Film Fest invites all film and festival lovers to apply for volunteering at this year’s tenth
edition of Star Film Fest.
If you want to find out what the organization and production of the festival looks like or if you
are just a film lover, applications for volunteers for the 10th edition of the Star Film Fest
which takes place from August 31st to September 2nd, 2023 in Sisak, are open from May
8th.
What’s for sure is for sure – no Star Film Fest edition would have been so successful so far if
there were no volunteer forces, that’s why this year SFF offers the possibility of volunteering
in various sectors and in various positions. Sectors where you can volunteer are: guest
office, festival preparation section, media sector (public relations office), info desk, technical
support and volunteering in the photo & video section.
Applications for volunteers are open until August 1st, 2023, and all you need to do is fill out
the online application form.
You will be informed about the results of the applications by email, and you can send all
questions to info@sfilmfest.com. The Star Film Fest team can’t wait for you to join us