Održano predavanje o kompetencijama stečenim volontiranjem

U petak, 21. listopada održano je predavanje o kompetencijama stečenim volontiranjem. Predavanje je održano u sklopu projekta Zvono Inclusive, a na predavanju je sudjelovalo šest volontera. Na predavanju su se volonteri upoznali s Potvrdom o kompetencijama stečenim volontiranjem te s načinima na koje se ona ispunjava.

Predstavljene su im kompetencije koje se prate tijekom njihovog volonterskog angažmana te im je predstavljen proces ispunjavanja Potvrde zajedno s koordinatorom volontera u organizaciji u kojoj volontiraju.